Organizator:

ptk

Partner organizacyjny:

ptk

Patronat:

ptk

Cykl konferencji

Rejestracja na konferencję Pacjent po OZW | Poznań 25 maja 2019 r.

Dane osobowe

Dobrowolne zgody

Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych – imienia, nazwiska, specjalizacji, adresu e-mailowego w celach marketingowych przez Fundację FaktyMedyczne.pl z siedzibą ul. Rodawska 26, 61-113 Poznań, NIP: 898-205-95-12, KRS: 0000226413 w tym na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w postaci newslettera w szczególności o kolejnych edycjach Programu, konferencjach, nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną na mój adres e-mailowy zgodnie z zasadami określonymi w Klauzuli prywatności,  które przyjmuję do wiadomości.

Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mam prawo do wniesienia sprzeciwu (wycofania zgody) wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Udział w konferencji jest bezpłatny